Onze werkwijze

BPB Reusel werkt voor zowel particulieren als voor bedrijven. Wij vinden het belangrijk om niet alleen het ongedierteprobleem op te lossen, maar ook in passende nazorg te voorzien. Wij werken daarom volgens de IPM richtlijnen (Integraded Pest Management).

 

Particulieren

Boerboom Plaagdier Bestrijding begeleidt u stapsgewijs – van offerte tot plaagdierbestrijding en -preventieDit doen wij door middel van een vierstappenplan

Bedrijven

BPB Reusel werkt voor allerlei bedrijven, instellingen en dienstverlenende instanties. Daarnaast werken we voor gemeentes, woningstichtingen, horeca en bedrijven in de levensmiddelenindustrie. 

Werkwijze

BPB Reusel werkt voor zowel particulieren als voor bedrijven. Wij vinden het belangrijk om niet alleen het ongedierteprobleem op te lossen, maar ook in passende nazorg te voorzien. Ook stellen wij ongedierte-preventieplannen op om problemen in de toekomst te voorkomen.   

R

Jarenlange ervaring in plaagdierbestrijding 

R

Gecertificeerd EVM en aangesloten bij KAD

Wij zijn in het bezit van een EVM-diploma (Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie) en zijn lid van het KAD (het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming). Hierdoor staan wij garant voor een veilige en professionele werkwijze. Wij werken uitsluitend met bestrijdingsmiddelen die zijn toegelaten door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).  

IPM PRINCIPE 

Integrated Pest Management (IPM), letterlijk vertaald ‘geïntegreerd dierplaagbeheer’, is de term voor een plaagdierbeheerconcept dat in de jaren ’70 van de vorige eeuw werd geïntroduceerd binnen de gewasbescherming.  Binnen dit concept is, in tegenstelling tot de traditionele bestrijding, het begrijpen van het gehele ecosysteem waarbinnen de betreffende plaagdieren aanwezig zijn van groot belang. Sinds enige jaren gebruiken we IPM ook als term in de dierplaagbeheersing van dieren die in de omgeving van de mens (bijvoorbeeld in woningen, kantoren, bedrijven, tuinen of de openbare ruimte) voorkomen.

Continu proces

Integrated Pest Management (IPM) is een continu proces. We gaan hierbij uit van de biologie en leefwijze van de betreffende plaagsoorten. Hierbij is kennis van de ecologie van de soort en ecologische begrippen, zoals populatiedynamica en draagkracht, van essentieel belang. Bij het opstellen van een bestrijdingsplan moeten alle mogelijke maatregelen beoordeeld worden en de meest efficiënte en duurzame worden geselecteerd. Zo wordt de populatie niet alleen bestreden, maar zo voorkomen we ook dat een nieuwe overlast veroorzakende populatie ontstaat.

Niet elk (plaag)dier zorgt meteen voor overlast. Door rekening te houden met de drempelwaarde van de klant kan worden nagegaan in hoeverre maatregelen getroffen moeten worden.
De sturende factoren op de populatiedichtheid zijn sterfte, geboorte en migratie. Door dierplaagbeheer oefent men invloed uit op deze factoren. Reductie van de populatie, reductie van de draagkracht van de omgeving en preventie van migratie zijn belangrijke maatregelen voor het (duurzame) beheer van een populatie.

Verschillende stappen

In de praktijk bestaat IPM uit de volgende stappen:

 • Uitvoeren van een inspectie;
  • Determinatie van aangetroffen dierplaagsoorten;
  • Opstellen van een plaagdier risico-inventarisatie (PRI);
  • Bepalen van de drempelwaarde(n);
  • Opstellen van het plaagdierbeheersplan;
  • Uitvoeren van het plaagdierbeheersplan;
  • Monitoren en evalueren van het plaagdierbeheersplan.

Boerboom Plaagdier Bestrijding Reusel kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van een totaal IPM programma voor uw specifieke situatie of het uitvoeren van een plaagdier risico-inventarisatie (PRI). Als u hierin interesse heeft kunt u contact met ons opnemen.

Adres

Molenberg 54
5541 RN Reusel

Telefoon

06-30333591 (Peer)
06-36162992 (Marijn)

E-mailadres