plaagdieren

BPB heeft een oplossing voor alle soorten plaagdieren. Elke diersoort zorgt voor een ander soort overlast en vereist ook een andere bestrijdingsmethode
Ook zijn er verschillende ongediertebestrijdingsmiddelen die u eenvoudig en veilig zelf kunt gebruiken, zoals vliegenvangers, wespenvangers en diverse vallen. Via deze link kunt  u deze middelen rechtstreeks bestellen.

BPB heeft een oplossing voor alle soorten plaagdieren. Elke diersoort zorgt voor een ander soort overlast en vereist ook een andere bestrijdingsmethode. Wij passen de methode toe die wij het meest effectief achten. Hieronder kunt u meer lezen over onze aanpak voor bepaalde diersoorten. Ook vertellen we u over de overlast die zij kunnen veroorzaken, en wat er gebeurt als u niet tijdig ingrijpt. Wij helpen u hier graag bij. 

Insecten

Tal van insecten kunnen een plaag zijn, thuis of in uw bedrijf. BPB Reusel zorgt voor een daadkrachtige preventieve aanpak waarmee uw overlast succesvol aangepakt wordt. Wanneer u te laat ingrijpt is de schade aanzienlijk.  

Sommige insecten vormen een risico vanwege hun beet of steek, omdat ze ziekten verspreiden of voedingsmiddelen aantasten, of omdat ze materialen beschadigen. Wacht dus niet te lang om onnodige kosten en overlast te voorkomen.  

De meest voorkomende soorten schadelijke insecten zijn:

 • Bijtende insecten 
 • Hout-aantastende insecten 
 • Insecten in naden en kieren 
 • Insecten in vochtige omgevingen 
 • Kakkerlakken 
 • Materiaalaantastende 
 • Mieren 
 • Motten 
 • Muggen 
 • Ongedierte op planten 
 • Vliegende insecten 
 • Voorraadaantastende insecten 
 • Wespen
 • Spinnen 
 • Andere vliegende insecten 

Knaagdieren

Ratten, muizen en konijnen zijn veelvoorkomende knaagdieren die vaak voor overlast verantwoordelijk zijn. Vooral ratten kunnen erg hardnekkig zijn; ze leven in groepen tot 60 dieren en zijn erg territoriaal aangelegd. Bruine ratten verblijven het liefst in vochtige, koele en beschutte plekken – denk bijvoorbeeld aan afvalhopen, kelders, stallen, en nabij water. Zwarte ratten hebben dan weer een voorkeur voor droge plekken, zoals op zolder of binnen gebouwen. 

Via uitwerpselen, urine of contact kunnen ratten ziektes overbrengen op mensen. Ook kunnen ze schade aanbrengen aan gewassen, kunnen ze voedsel besmetten en knagen ze aan kabels, isolatie en andere producten. Het is wettelijk verplicht om de aanwezigheid van ratten op eigen terrein te bestrijden.  

Bestrijding van ratten wordt gedaan volgens het IPM (Integraded Pest Management) principe. 

IPM principe

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van conventionele vangmiddelen zoals een vangkooi of klem. Ook wordt veel aandacht geschonken aan wering, advies, inspectie en detectie. Op deze manier wordt eventuele nieuwe overlast vroegtijdig gesignaleerd en kunnen problemen voorkomen worden. IPM zorgt ervoor, dat het gebruik van milieubelastend gif voor het bestrijden van ongedierte tot een minimum wordt beperkt.

Vogeloverlast

Duiven, meeuwen, kauwen en kraaien kunnen flink wat overlast veroorzaken. Via uitwerpselen kunnen ziekten worden overgebracht die soms erg gevaarlijk zijn voor mensen. Uitwerpselen kunnen ook schadelijk zijn voor gebouwen. Daarnaast kunnen vogels schade berokkenen aan gewassen van groentes en fruit. Nesten, uitwerpselen en veren kunnen bovendien insecten aantrekken die tot andere problemen kunnen leiden. Om nog maar te zwijgen van geluidsoverlast! 

Voor een preventieve oplossing worden vaak vogelweringsnetten of duivenpinnen ingezet. Deze zijn doeltreffend, milieuvriendelijk, weerbestendig en onopvallend. Andere vormen van vogelwering zijn een afwerende gel, het inzetten van angstkreten, en in uiterste gevallen populatiecontrole. Vaak komen vogels op voedsel af; door deze oorzaak weg te nemen zullen andere vogels de plek niet innemen. Het is wel belangrijk om regelmatig de behandeling te herhalen om de populatie onder controle te houden. BPB Reusel heeft niet alleen de beschikking over vangkooien, maar kan ook roofvogels inzetten. 

 

Steenmarters

De steenmarter is een roofdier uit de familie van marterachtigen en is een beschermd dier. Daarom is het illegaal om steenmarters te vangen of te doden. Het bestrijden van een steenmarter is bij BPB Reusel gericht op het op diervriendelijke wijze verjagen van het dier. Vervolgens maken we weringsmaatregelen die voorkomen dat de steenmarter terugkomt.

Steenmarters zijn dieren die grotendeels solitair leven maar desalniettemin voor veel overlast kunnen zorgen. Ze leven graag in schuren, spouwmuren en dakruimtes. Soms verstoppen ze zich ook onder de motorkap van een auto. Steenmarters zijn erg luidruchtig en zorgen vaak voor bijtschade en stank van uitwerpselen en prooidieren. Hoewel ze ongevaarlijk zijn voor mensen kunnen ze in en rondom uw woning beter voorkomen worden.

Mollen

Mollen maken ondergrondse gangen . Dit doen ze om voedsel te vinden: wormen, slakken en insectenlarven zitten onder de grond. De resulterende molshopen beschadigen het gras en zijn gevaarlijk voor vee, omdat zij daarin kunnen omzwikken.  

Vaak gebruikte oplossingen die níet werken zijn water in de gangen laten lopen, glas of stenen in de gangen leggen, een geluidsapparaat plaatsen, of gaas om en onder de tuin. Het is echter effectiever om andere oplossingen toe te passen. 

BPB Reusel doet dat door natuurlijke vijanden in te zetten of door de mollen zelf te vangen met mollenklemmen of draadklemmen. Ook zetten wij met een speciaal doseerapparaat fosforwaterstof in. Dit drijft een giftig gas door de gangen, waardoor er meerdere mollen tegelijkertijd aangepakt kunnen worden.  

Faunabeheer

Verschillende diersoorten brengen schade aan gebouwen, gewassen, bossen en wateren. Faunabeheer beheert en bestrijdt dit. Konijnen knagen aan fruitbomen en andere beplanting; ook graven ze tunnels die kunnen zorgen voor verzakking of voor gevaarlijke gaten in sportvelden. Wilde ganzen kunnen voor behoorlijk wat geluidsoverlast zorgen. Ook eten ze gewassen en vormen hun uitwerpselen ernstige vervuiling. In deze gevallen zetten wij  afgerichte fretten en roofvogels in om de dieren weg te drijven of te vangen.  

Daarnaast zijn er wilde (zwerf)katten die de nodige overlast kunnen veroorzaken, vaak rondom campings, industrieterreinen en bij vuilcontainers. Wij kunnen deze dieren vangen voor u. Daarna brengen wij de katten naar een asiel.  

Adres

Molenberg 54
5541 RN Reusel

Telefoon

06-30333591 (Peer)
06-36162992 (Marijn)

E-mailadres