Bedrijven

BPB Reusel werkt voor allerlei bedrijven, instellingen en dienstverlenende instanties. Daarnaast werken we voor gemeentes, woningstichtingen, horeca en bedrijven in de levensmiddelenindustrie. Wij houden ons vooral bezig met het bestrijden en voorkomen van vraat-, pik- en graafschade veroorzaakt door plaagdieren. Het is mogelijk om hiervoor een contract af te sluiten, al dan niet volgens IKB-richtlijnen. 

Preventieplan opstellen

Wanneer u onze hulp inschakelt zullen wij een preventieplan opstellen. Dit is nodig om snel ongedierte te kunnen signaleren en bestrijden. Een preventieplan is uw belangrijkste wapen tegen onnodige onkosten, schade en ziekte die ontstaan door plaagdieren. BPB Reusel stelt een preventieplan op dat voldoet aan de eisen van relevante kwaliteitssystemen.  

U denkt misschien dat dit alleen maar onnodige kosten met zich meebrengt, maar het tegenovergestelde is waar. Door schade en ziektes te voorkomen, die ontstaan door plaagdieren, bespaart u juist geld en brengt u uw goede naam niet in gevaar. 

 

Werkwijze preventieplan 

Een preventieplan bestaat bij BPB uit vier onderdelen: 

I

Inspectie

Om effectief te werk te kunnen gaan, beginnen we met een inspectie. We kijken waar de problemen precies liggen. Zo kunnen we doelgericht op zoek naar een oplossing.  

I

Signalering

Wij gebruiken verschillende methoden om de diverse soorten plaagdieren te signaleren. Deze inspectiepunten worden minimaal acht keer per jaar gecontroleerd. 

I

Bestrijding

Ook voor het bestrijden van ongedierte bestaan verschillende methoden. Wij beschikken over de mogelijkheid om ongedierte te bestrijden met roofvogels, maar ook met andere middelen.

I

Logboek

Inspecties worden vastgelegd in een logboek. Hierin vermelden we niet alleen gesignaleerde knelpunten met alle benodigde gegevens, maar ook hoe we te werk gaan. Dit logboek kunt u gebruiken voor afnemers en keuringsdiensten.

Adres

Molenberg 54
5541 RN Reusel

Telefoon

06-30333591 (Peer)
06-36162992 (Marijn)

E-mailadres